UI-update

Gebruikersinterface:

  • FUNCTIE: maak van v3.5 de firmwareversie voor nieuw gemaakte/geïmporteerde netwerken
  • FUNCTIE: gebruikers toestaan om de "WiFi AI" onmiddellijk uit te voeren in plaats van te wachten op het hoofdvenster
  • FUNCTIE: markeer dat gerapporteerde gegevens verouderd zijn, als het apparaat al een tijdje niet is ingecheckt
  • FUNCTIE: pictogram toevoegen in kolom verbonden apparaten
  • FUNCTIE: gebruikers toestaan QRCode te maken voor een snelle SSID-verbinding
  • BUGFIX: verminder het aantal API-aanroepen bij het navigeren door de klantentabel
  • BUGFIX: vermijd in de kolom verbonden apparaten om dezelfde MAC meer dan één keer weer te geven
  • BUGFIX: DNS-sectie alleen weergeven als het netwerk op firmware v3.5 staat