Cloud & UI-update

Cloud: FUNCTIE: aggregatie van e-mailmeldingen FUNCTIE: SafeDNS-integratie van service en voorzieningen FUNCTIE: vervang statische stabiele/bèta-release-tags door dynamische firmware-release-labels FUNCTIE: toestaan

Hoeveel beter is wifi 6 echt?

In veel opzichten is het moderne leven onlosmakelijk verbonden met internet. Onze dagelijkse handelingen zijn verweven met en afhankelijk van deze schijnbaar alomtegenwoordige kracht

Nieuwe firmware 3.5.15

Versie 3.5.15 – Uitgebracht op 11 november 2021 Toegangspunten: BUGFIX – PAX1800: voorkom crashen bij het hoofdvenster, wanneer er geen SSID is geconfigureerd op een radio BUGFIX

UI-update

UI: FUNCTIE: maak van v3.5 de firmware-release voor nieuw gemaakte/geïmporteerde netwerken FUNCTIE: laat gebruikers de "WiFi AI" onmiddellijk uitvoeren in plaats van te wachten op de

Nieuwe firmware 3.5.14

Versie 3.5.14 – Uitgebracht op 6 oktober 2021 Toegangspunten: BUGFIX: voorkom dat de 5GHz-radio uitvalt nadat een DFS-gebeurtenis is gedetecteerd BUGFIX: stuur alleen RADIUS-gebruikersnaam